LegislațiePentru profesioniști

Ce înseamnă produs tradițional și care sunt pașii pentru atestarea unui asemenea aliment

Produsul tradițional este „produsul alimentar fabricat pe teritoriul național și pentru care se utilizează materii prime locale, care nu are în compoziția lui aditivi alimentari, care prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau de prelucrare și un procedeu tehnologic tradițional și care se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii.”

În ceea ce privește tradiționalitatea, ea este definită ca fiind „elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii; tradiționalitatea nu poate să se limiteze la o compoziție calitativă sau cantitativă ori la un mod de producție stabilit printr-o reglementare comunitară sau națională ori prin standarde voluntare; totuși această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiționalității unui produs.”

Cum puteți obține atestarea unui produs tradițional?

produse traditionale logoAtestarea unui produs tradițional implică respectarea unui caiet de sarcini, care trebuie să conțină numele unic al produsului; descrierea caracteristicilor produsului; descrierea caracteristicilor materiilor prime, proveniența acestora și indicarea principalelor însușiri organoleptice, fizico-chimice și microbiologice; descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricație, indicarea ingredientelor și a principalelor însușiri organoleptice, fizico-chimice și microbiologice ale acestora; descrierea metodei de producție cu specific local și a procesului tehnologic tradițional; descrierea elementelor specifice privind ambalarea; descrierea elementelor care definesc specificitatea produsului finit; însușirile fizico-chimice; fotografia și descrierea desenului pe secțiune; modul de producție și/sau de prelucrare tradițional; cerințele minime și procedurile de verificare și control al tradiționalității produsului; capacitatea de producție realizată; date, înscrisuri, referințe bibliografice cu referire la vechimea produsului.

Unde se depune caietul de sarcini?

Caietul de sarcini trebuie depus, în trei exemplare, la direcția agricolă județeană, respectiv a Municipiului București, în raza căreia este realizat produsul tradițional. Odată cu caietul de sarcini trebuie depuse și opisul, cererea de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fișa echipamentelor de producție, schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și/sau certificatul de producător, copia actului de identitate al solicitantului.

În cel mult 15 zile de la înregistrare, solicitantul va fi informat dacă există neconformități. Într-un asemenea caz, solicitantul va depune o altă cerere de înregistrare, respectând observațiile (cu privire la documentele depuse) rezultate în urma verificărilor.

Dacă documentația corespunde prevederilor legale, va urma verificarea la fața locului. În urma acesteia, rezultatul se va înscrie într-un proces verbal de constatare.

Dacă informațiile corespund cu realitatea din teren, atunci produsul va fi înscris în RNPT și se va elibera documentul „Atestat produs tradițional”.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta pe site-ul MADR Ghidul de bune practici pentru atestarea Produselor tradiționale.