-

Verificări în piețe. Ce controale fac inspectorii înainte de Paște

Control in piete

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel naţional, a demarat controalele
tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure.

Controalele urmăresc respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din
pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare şi unităţile de
alimentaţie publică.

Fiecare DSVSA judeţeană a stabilit un program de lucru pentru perioada 01.04.2019 – 01.05.2019, în
baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respectate
condiţiile sanitare veterinare, în obiectivele supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor.

Astfel, în perioada 01.04.2019 – 01.05.2019 este asigurată permanenţa la nivelul DSVSA, inclusiv în
zilele de sâmbată şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului
veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli
în domeniul siguranţei alimentelor. Aceste informații vor fi postate și pe site-ul fiecărei DSVSA
județene.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi
celelalte produse de origine animală, este asigurat necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa
acestuia, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

Pentru eficientizarea acestor acţiuni, medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori consideră necesar,
sprijinul altor autorităţi competente judeţene sau locale (Primării, Consilii Judeţene, Instituţii ale
Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc), în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie şi control,
în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate
cu alte autorităţi.

Acţiunile de control vor avea în atenție produsele destinate mesei de Paște: carne de miel, ouă, lapte, pește. Iată ce se urmărește să se verifice la fiecare categorie de produse în parte:

Carnea de miel

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare însoţite de certificat sanitar veterinar;
– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la
cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi
livrată în vederea comercializării către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar
veterinar;
– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea şi
certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate
consumului uman;
– marcarea carnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu
o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul
judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană;
– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea
temperaturii şi stării de igienă corespunzătoare;
– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau
congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele
de ambalare ouă, trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislaţiei sanitare
veterinare în vigoare;
– transportul ouălor să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga
perioadă de depozitare şi comercializare să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;
– ouăle sunt marcate cu codul producătorului şi provin din centre de ambalare ouă autorizate în
conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;
– examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în
pieţele agroalimentare şi târguri;
– ouăle cu coaja crapată sau lovită sunt retrase de la comercializare şi sunt dirijate către o unitate de
neutralizare sau prelucrare tehnică;

Lapte şi produse din lapte

– micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie
să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;
– laptele crud care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, provine de la animale
sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar și care nu suferă de boli
ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui;
– micii producători care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele
agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine
laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;
– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători, trebuie expuse la vânzare, în spaţii
special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi)
confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);
– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii
la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);
– în cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor în vederea vânzării directe către consumatorul
final se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi
identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;
– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, se va face numai în ambalaje de
desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.),
sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;
– este asigurată trasabilitatea brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de
identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele
producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:
– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;
– utilizarea de pungi imprimate;
– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii
înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit 

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate
sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;
– sunt respectate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi
expunerea spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit;
– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete, trebuie să
fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;
– este asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente
însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt
capturate (pescuite) din mediul sălbatic;
– peştele şi produsele din pescuit nu sunt infestate cu paraziţi vizibili şi sunt corespunzătoare din punct
de vedere al examenului organoleptic.

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc.
se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, sub controlul
personalului de specialitate.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate medicii
veterinari vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica
sancţiuni, sau vor confisca produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea
cetăţenilor.