Legislație

ANPC ar putea trece în subordinea Parlamentului

Senatorii din Comisiile reunite Economică şi Juridică au avizat înainte de Crăciun proiectul privind trecerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) din subordinea Guvernului în cea a Parlamentului, proiect depus spre dezbatere în urmă cu mai bine de trei ani, în aprilie 2016.

Propunerea de modificare a Statutului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor creează un nou cadru legal de organizare şi funcţionare a acestei instituţii-cheie în arhitectura instituţională naţională, cu rol primordial în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor, subliniază expunerea de motive. „Politica în domeniul protecţiei consumatorului din România trebuie să intre într-o nouă etapă în care instituţia cu atribuţii în domeniu – ANPC- să devină puternică, independentă şi autonomă. Printre obligaţiile ANPC se numără iniţierea de acţiuni de prevenţie, control, supraveghere, informare, precum şi conducerea acestor activităţi în strânsă colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, având ca principal scop protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor”, se arată în proiectul de lege.

Proiectul legislativ mai precizează că „schimbarea modului de organizare si funcţionare a Autorităţii în sensul poziţionării ei sub control parlamentar prin faptul că va fi condusă de un organ colegial, denumit Consiliul ANPC, format din 7 membri, desemnaţi de Parlament, la propunerea Comisiilor de specialitate reunite, îi asigură autonomia şi independenţa, devenind o structură stabilă, cu buget propriu, capabilă să ia decizii în interesul consumatorilor fără a fi supusă presiunilor din partea unui terţ, fie el şi instituţie a statului”.

Modul de selecţie al membrilor Consiliului ANPC se va face printr-un proces transparent în baza unor criterii clar stabilite în prezenta lege, ce reflectă profesionalismul şi integritatea persoanelor respective. Numirea în funcţie a membrilor Consiliului se va face prin decret prezidenţial în urma prestării jurământului de credinţă în faţa Preşedintelui României, subliniază documentul citat, adăugând: “Anual, până la data de 30 iunie, ANPC va comunica Parlamentului un raport privind activitatea sa şi modul în care operatorii economici şi autorităţile publice respectă regulile protecţiei consumatorilor”. Acest proiect de lege a atras atenţia forurilor internaţionale, în luna februarie 2017 Comisia Europeană atrăgând atenţia asupra lui. Oficialii europeni au susţinut că există posibilitatea ca iniţiativa legislativă să afecteze mandatul Băncii Naţionale şi puterea sa de supervizare a instituţiilor de credit.