Afaceri mari și miciHrana pe secțiuniLegislațiePentru profesioniști

Ce este produsul alimentar obținut conform unei rețete consacrate și cum se poate obține atestarea, din partea autorităților

Produsul obținut conform unei rețete consacrate este „produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziției utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin”.

Care sunt pașii necesari obținerii atestatului?

 Actul normativ precizează următoarele etape în vederea acordării atestatului și a logo-ului pentru produsul alimentar obținut conform unei rețete consacrate:

Operatorul economic întocmește dosarul pentru produs și îl depune la Direcția agricolă județeană sau a municipiului București, în raza căreia se realizează produsul alimentar.

Reprezentanții împuterniciți ai DAJ/DAM București verifică dacă documentația este conformă și verifică, la operatorul economic, realitatea datelor înscrise în dosarul depus, care se menționează distinct în procesul-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2.

Produsul este testat în laborator

Dacă sunt respectate condițiile, reprezentantul direcției agricole județene, cu atribuții de control, prelevă o probă din produsul alimentar, pentru verificarea conformității la un laborator autorizat, conform rețetei consacrate românești afișate pe site-ul MADR.

smoking-508297_640

 

Proba din produsul alimentar se sigilează și se predă operatorului economic care are obligația de a o trimite la un laborator autorizat care trebuie să verifice autenticitatea rețetei consacrate după care a fost obținut produsul. Costurile verificării sunt suportate de operator.

Dacă documentația este conformă, reprezentanții Direcției agricole județene transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Industrie Alimentară, procesul verbal de constatare, raportul de încercare al probei analizate, în original și „Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.

Neconformitatea reprezintă neîndeplinirea unei cerințe de compoziție și a parametrilor de calitate ai produsului alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești. Încercarea reprezintă determinarea prin analize de laborator a uneia sau a mai multor caracteristici ale unui produs alimentar, în conformitate cu o procedură.

Raportul de încercare reprezintă documentul care cuprinde date privind: numărul raportului, denumirea comercială a produsului, codul produsului alimentar analizat, datele de identificare ale operatorului din sectorul alimentar, metoda de încercare folosită, data primirii produsului alimentar, rezultatele încercării, numele, funcția și semnăturile persoanelor care validează raportul de încercare.

Actul final, eliberat de Ministerul Agriculturii

Logo reteta consacrataMADR verifică, prin personalul Direcției Generale Industrie Alimentară, documentele transmise de DAJ/DAM București, iar dacă acestea corespund eliberează documentul „Atestat produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești”, prevăzut în anexa nr. 4. În atestat sunt specificate date cu privire la unitatea de producție, poziția produsului în RNRC, precum și codul produsului alimentar.

Codul produsului alimentar reprezintă numărul de identificare al operatorului din sectorul alimentar, al codului categoriei produsului și al codului produsului forma lui fiind: 00 – 00 – 00. Produsele alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești se marchează cu logo-ul rețetei consacrate prevăzut în anexa nr. 5 din Ordin.

Logo-ul rețetei consacrate este proprietatea exclusivă a MADR și nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori al unei garanții reale și nici al unei executări silite.

În cazul în care documentele nu corespund prevederilor prezentului ordin, documentația se respinge, iar procedura de înregistrare în RNRC a produsului se poate relua după remedierea cauzelor care au determinat respingerea, în baza unei noi cereri de înregistrare.

Autoritățile verifică secția de fabricare

Reprezentanții împuterniciți ai MADR, MS și ANPC verifică la unitatea de producție, în secția de fabricare a produsului și la locul de comercializare, respectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării atestatului și a logo-ului pentru produsul alimentar obținut conform rețetei consacrate românești.

grill-910541_640Inspecțiile efectuate de consilierii cu atribuții de inspecție în domeniul industriei alimentare, din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, la unitatea de producție, verifică legalitatea atestatului și a logo-ului rețetă consacrată. În urma verificărilor efectuate, aceștia vor întocmi un proces-verbal de control, prevăzut în anexa nr. 6. Inspecțiile se vor efectua conform tematicilor și procedurilor de inspecții, aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La locul de comercializare a produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate pot fi afișate și fotocopii ale atestatelor de înregistrare în RNRC.

Produsele alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești se etichetează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind etichetarea alimentelor. Etichetarea produsului se completează cu logo-ul rețetă consacrată și codul produsului.

 Ce trebuie să conțină dosarul

 Dosarul tehnic, depus în 3 exemplare la Direcția Agricolă Județeană, respectiv la Direcția Agricolă a Municipiului București, trebuie să conțină următoarele documente:

a) opis cu documentele depuse;
b) cererea tip pentru înregistrare în RNRC pe cod categorie și cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;
c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care dorește ates – tarea unui produs alimentar după o rețetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerințelor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
d) contractul de prestări servicii cu un laborator autorizat;
e) rețeta consacrată, fluxul tehnologic și utilajele necesare fabri – cării rețetei;
f) schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea rețetei;
g) capacitatea de producție a produsului rețetă consacrată, exprimată în kg/litri/zi;
h) certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;
i) actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie.

Pe site-ul ministerului găsiți mai multe detalii, specifice pentru produsele din domeniile panificație, carne și lactate.

foto: pixabay.com