-Ce și cum cumpărăm

Controale masive ANSVSA la pâine și produse de patiserie! Amenzile aplicate, de peste 800.000 de lei

Controale masive ANSVSA în brutării

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a controlat mai multe afaceri care se ocupă cu comercializarea produselor de panificație și patiserie, în luna februarie. În timpul verificărilor, inspectorii sanitari au descoperit nereguli și au aplicat amenzi de peste 800.000 de lei, în total.

În cursul lunii trecute, au avut loc controale ale inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală și i-au vizat pe operatorii din industria alimentară, care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice.

Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor județene, precum şi cea a Municipiului Bucureşti au efectuat 9.841 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

Mai multe nereguli și încălcări ale legii au fost constatate și s-au aplicat 133 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 823.200 de lei.

Acțiunile de verificare efectuate la nivel național, pe baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2023, s-au concentrat pe aspecte privind respectarea, de către operatorii alimentari, a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidența documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului.

Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA au scop de prevenție și de a-i consilia pe comercianții din industria alimentară. Amenzile sunt aplicate, de regulă, atunci când operatorii alimentari nu remediază neregulile constatate inițial în termenul impus sau atunci când pun în pericol sănătatea consumatorilor.

mai multe paini pe rafturi
Inspectorii DSVSA au găsit încălcări ale măsurilor de igienă (foto: dcnews.ro)

Igienă precară în industria alimentară

În urma controalelor efectuate, inspectorii au găsit o serie de nereguli, dintre care menționăm:

– neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare,
– întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție;
– lipsa vestiarului și a grupului sanitar pentru angajați;
– neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție,
– neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;
– neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;
– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse alimentare cu modificări organoleptice);
– neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului);
– alte tipuri de neconformități: desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nerespectarea cerințelor pentru importul produselor alimentare, neinițierea procedurii de rechemare a produselor, neretragerea de la raft a produsului neconform, transportul alimentelor cu mijloace neînregistrate sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor.

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au recoltat probe pentru efectuarea de analize de laborator, conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanțe interzise în alimente. S-au prelevat și probe de pe suprafețe/ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară, în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente.