-Legislație

Lege pentru amenzi uriașe și închiderea supermarketurilor care nedreptățesc producătorii

Proiect depus pentru a doua oară în Parlamentul României. O nouă inițiativă legislativă vine să legifereze practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole și alimentare între cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Proiectul este la a doua ”încercare” după ce a mai fost depus în Parlament în aceeași formă, tot de Buican ca unic semnatar, dar a fost clasat la încheierea legislaturii.

Deputatul liberal Cristian Buican a depus în Senat un proiect de lege, care sancționează practicile comerciale neloiale savârșite în legatură cu vânzarea de produse agricole și alimentare între cumpărătorii și furnizorii din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Potrivit inițiativei legislative, practicile comerciale neloiale sunt considerate practicile care deviază considerabil de la buna conduită comercială, care contravin bunei-credințe și corectitudinii și care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia.

Inițiativa deputatului Cristian Buican dorește să transpună în legislația națională prevederile Directivei privind practicile comerciale neloiale pe care țara noastră trebuie să le legifereze până pe pe 1 mai.

Potrivit proiectului de lege sunt interzise următoarele situații, considerate practici comerciale neloiale:

 • Cumpărătorului îi este interzis să stabilească un termen de preaviz mai mic de 30 de zile pentru anularea comenzilor de produse agricole și alimentare, pentru a nu pune furnizorul în imposibilitatea de a comercializa sau de a utiliza produsele respective.
 • Cumpărătorului îi este interzis să modifice în mod unilateral clauzele unui contract pentru
  produse agricole și alimentare care se referă la frecvența, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole și alimentare, standardele de calitate, condițiile de plată sau prețurile sau în ceea ce privește furnizarea de servicii, în măsura în care acestea sunt menționate explicit la art. 3.
 • Este interzis cumpărătorului să solicite furnizorului plăți care nu sunt legate de vânzarea
  produselor agricole și alimentare ale furnizorului;
 • Cumpărătorului îi este interzis să solicite furnizorului plăți pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole și alimentare sau pentru ambele, survenite în spațiile cumpărătorului sau după ce proprietatea a fost transferată cumpărătorului, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijența sau culpa furnizorului;
 • Este interzis cumpărătorului să refuze să confirme în scris clauzele unui contract între
  cumpărător și furnizor în legatură cu care furnizorul a solicitat o confirmare scrisă. Nu este inclusă aici situația în care contractul se referă la produse care urmează să fie livrate de un membru al unei organizații de producători, inclusiv o cooperativă, chiar organizatiei de producători al cărei membru este furnizorul, daca statutul respectivei organizații de producători sau daca normele și deciziile prevăzute în respectivul statut sau derivate din acesta conțin dispoziții având efecte similare clauzelor contractului;
 • Este interzis cumpărătorului să amenințe cu efectuarea sau să efectueze represalii comerciale impotriva furnizorului, în cazul în care furnizorul își exercită drepturile legale sau contractuale, inclusiv prin depunerea unei plângeri la autoritățile de aplicare a legii sau prin cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în timpul unei investigații;

De asemenea, pentru evitarea apariției unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii lor pe lanțul agro-alimentar, proiectul prevede că se mai interzice:

 1. cumpărătorului să returneze furnizorului produsele agricole și alimentare nevândute;
 2. cumpărătorului să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole și alimentare, precum și pentru expunerea acestora spre vânzare;
 3. cumpărătorului să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispozitie personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;
 4. obligarea reciproca a părților, directă sau indirectă, să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către un terț;
 5. cumpărătorului să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial prețul de facturare al produsului;
 6. cumpărătorului să delisteze sau să amenințe cu delistarea unuia sau mai multor produse agroalimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului;
 7. cumpărătorului să retragă produsele de la raft ca mijloc de presiune în timpul negocierilor;
 8. reprezentantului furnizorului sau cumpărătorului să aibă un comportament care se abate de la buna conduită comercială în procesul de negociere contractuală între părți.
 9. cumpărătorului să practice scheme de formare a prețului afișat la raft, diferențiat pentru produse agroalimentare similare, indiferent de proveniența și/sau furnizor.

Autoritățile responsabile cu sesizarea și monitorizarea practicilor comerciale neloiale

Potrivit inițiativei legislative, Consiliul Concurenței este autoritatea desemnată să constate și, după caz, să sancționeaze practicile comerciale neloiale, în limita competențelor prevăzute de prezenta lege din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim.

Consiliul Concurentei transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, semestrial, și nu mai târziu de 15 zile de la încheierea fiecărui semestru, stadiul dosarelor de practici comerciale neloiale.

Ministerul Agriculturii și Dezvolterii Rurale este autoritatea competentă cu monitorizarea apariției practicilor comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și raportarea acestora către Comisia Europeană.

Amenzile pentru practicile comerciale neloiale se ridică la 500.000 lei

Potrivit inițiativei legislative, amenzile pentru cei care încalcă toate practicile comerciale prezentate ca fiind neloiale sunt curprinse între 250.000 lei și 500.000 lei.

Contravențiile prevăzute în proiectul de lege se constată și se sancționează de către Consiliul Concurentei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență.

De asemenea, pe lângă amendă se poate aplica individual sau cumulativ următoarele masuri complementare:
a) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
b) suspendarea activității agentului economic;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv.